Uporabnik - Pravila in pogoji

PRAVILA IN POGOJI UPORABE

1. Splošno o pravilih in pogojih uporabe

Pravila in pogoji uporabe se nanašajo na uporabo spletnih strani in registriranih uporabnikov za urejanje posameznih spletnih aplikacij, ki se uporablja za urejanje in dodajanje vsebin na posamezne spletne strani.

Uporabniški vmesnik spletnega portala Prvi na vasi. (v nadaljevanju uporabniški vmesnik) je programski paket, programiran z uporabo programskega jezika PhP in uporablja baze podatkov SQL, z njim pa je mogoče enostavno in hitro urejati in dodajati vsebine on-line.

Uporabniški vmesnik je delo PNV Group, in je kot tak avtorsko delo.

2. Uporaba uporabniškega vmesnika

Uporaba uporabniškega vmesnika je pravica in možnost posameznika in / ali organizacije oz. podjetja, ki je izpolnil obrazec za registracijo uporabnika. S tem, ko uporabljate katerokoli od aplikacij uporabniškega vmesnika se zavežete, da boste upoštevali pravila, pogoje in opozorila, ki se nanašajo na njegovo uporabo.

PNV Group kot avtor ali od njega pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli onemogočiti ali omejiti dostop uporabnikom do uporabe uporabniškega vmesnika deloma ali v celoti v primeru kršitev teh pravil in pogojev uporabe.

Ne glede na prejšnje določbe PNV Group izjemoma lahko blokira ali odstrani uporabnika tudi pod drugačnimi pogoji, po samostojni presoji.

3. Nedovoljene vsebine

Pogoj za vašo uporabo spletne aplikacije je vaše jamstvo, da aplikacije ne boste uporabljali za dejavnosti, ki so v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije ali prepovedane s temi pravili in pogoji.

PNV Group in ekipa Prvi na vasi. v nobenem primeru niso odgovorni za kakršnekoli neprimerne ali nezakonite vsebine, ki jih kot uporabnik z uporabo spletne aplikacije objavite na spletnih straneh.

Kot uporabnik spletne aplikacije na spletnem portalu Prvi na vasi. se zavezujete, da NE BOSTE:
 • oznanjali, objavljali, razglaševali, nalagali, distribuirali ali razširjali kakršnihkoli neprimernih, neumestnih, sramotnih, škodljivih, poniževalnih, obrekljivih, opravljivih, posegajočih v tuje pravice, netočnih, opolzkih, obscenih, vulgarnih, nespodobnih, k nestrpnosti pozivajočih ali protizakonitih vsebin, informacij, imen ali drugih podatkov
 • nalagali in objavljali povezav na datoteke, ki vsebujejo material zaščiten z avtorskimi pravicami, zakoni o varovanju osebnih podakov ter drugimi zakoni, ki kakorkoli omejujejo in prepovedujejo javno oznanjanje, objavljanje, razglašanje, nalaganje, distribucijo ali razširjanje razen v primeru, ko imate za to zakonsko pravico ali pa ste takšno pravico pridobili s pogodbo
 • nalagali in objavljali povezav na datoteke, ki vsebujejo viruse, poškodovane datoteke ali kakršnekoli druge programe ali vsebino, ki lahko uniči ali poškoduje računalniško strojno ali programsko opremo
 • izvajali in posredovali "verižnih pisem", piramidnih shem ali SPAM sporočil
 • z uporabo spletnih aplikacij in spletnega portala Prvi na vasi. snemali in razširjali katerekoli datoteke ali informacije, ki je bila naložena ali objavljena s strani drugih uporabnikov in za katere veste oz. bi morali vedeti, da so v nasprotju s temi pravili oz., da v skladu z zakonom ne smejo biti razširjane
 • obrekovali, opravljali, očrnili, psovali, nadlegovali, žalili, zalezovali, grozili ali kako drugače kršili pravic (kot npr. pravice do zasebnosti) drugih
 • ponarejevali ali brisali podpise ali druge identifikacijske znake drugih uporabnikov, pravna ali druga opozorila, oznake o lastnini, oznake o virih ali druge ozna?be
 • preprečevali in ovirali druge pooblaščene uporabnike pri uporabi spletnega portala in na njem dosegljivih storitev, če za to nimate izrecnega dovoljenja s strani lastnika oz. upravljalca portala Prvi na vasi.
 • nezakonito objavljali osebnih podatkov drugih ljudi

4. Odgovornost za vsebine

Zavedate se, da ste odgovorni za vsako informacijo, sporočilo in vsebino, ki jo objavite s pomočjo spletne aplikacije. Za kakršnokoli vsebino, informacijo ali sporočilo, ki je v nasprotju z določili prejšnje točke in jo želite vseeno objaviti morate najprej pridobiti pisno dovoljenje lastnika spletnega portala Prvi na vasi., ki pa ne more dati dovoljenja za objavo protizakonitih vsebin.

Lastnik spletnega portala Prvi na vasi. in od njega pooblaščene osebe nimajo nobene obveze nadzorovati vsebin, ki jih objavljate kot uporabnik spletnega portala in njegovih aplikacij.

5. Vsebine

Informacije, vsebine, sporočila in storitve spletnega portala Prvi na vasi. lahko vsebujejo netočnosti in tipkarske napake. Prvi na vasi. si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali popraviti katerokoli informacijo, vsebino, sporo?ilo ali storitev.

Informacije, vsebine, nasveti ter sporočila, ki jih vsebuje spletni portal Prvi na vasi. ali ki nastanejo z uporabo njegovih aplikacij niso primerna za vaše osebne, poslovne, pravne ali finančne odločitve. Zato se vedno pred uporabo le teh posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

6. Podatki o uporabnikih

Lastnik spletnega portala Prvi na vasi. si pridržuje pravico zbiranja anonimnih podatkov o uporabnikih za potrebe statistične obdelave in boljšega delovanja administratorja in spletnih aplikacij. Prav tako si pridržuje tudi pravico beleženja IP naslovov za dostope in uporabo spletnega portala.

Zbrani podatki o uporabnikih se uporabljajo izključno za lažjo komunikacijo z uporabniki in statistično obdelavo.

Prvi na vasi.si pridržuje pravico posredovati vse njemu znane podatke o dostopih in uporabi spletnega portala in njegovih aplikacij sodišču ali drugim državnim organom v primeru, da za to obstaja zakonska obveznost.

7. Odgovornost za posredovanje vsebin

Zavedate se, da sporočila in druge vsebine posredovane na spletne strani z uporabo spletnega portala Prvi na vasi. niso privatnega značaja in jih lahko vidijo, preberejo ali snamejo drugi uporabniki brez vašega vedenja. Zato morate vedno biti zelo previdni pri objavi svojih osebnih ali drugih podatkov in datotek, ki jih ne želite posredovati na spletne strani.

Prvi na vasi. ali od njega pooblaščene osebe ne kontrolirajo, odobravajo in ne strinjajo z vsebinami, sporočili in informacijami, ki jih objavite, oznanjate, nalagate ali kako drugače razširjate s pomočjo spletnega portala in njegovih aplikacij, niti ne sprejemajo kakršnekoli odgovornosti v zvezi s tem.

8. Delovanje spletnega portala Prvi na vasi.

Prvi na vasi. ne daje nobenih zagotovil za delovanje, primernost, zanesljivost, pravočasnost in točnost informacij, vsebin ter storitev za kakršenkoli namen. Vse aplikacije, informacije, vsebine, storitve in delovanje so dane "TAKŠNE KOT SO BREZ KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL IN OBVEZNOSTI S STRANI PRVI NA VASI. IN PNV GROUP".

Prvi na vasi. in PNV Group v nobenem primeru nista odgovorna za kakršnokoli škodo, ki nastane posredno ali neposredno, materialno ali imaterialno, nenamerno škodo, vključno z izgubo dobička, uničenjem podatkov, nezmožnostjo uporabe, ki nastane:
 • z uporabo spletnega portala Prvi na vasi. ali njegovih storitev
 • z nezmožnostjo uporabe spletnega portala Prvi na vasi. ali njegovih storitev
 • z uporabo ali neuporabo katerekoli aplikacije, storitve, informacije, vsebine, storitve, izdelka, programske opreme pridobljene z uporabo spletnega portala Prvi na vasi. ali kako drugače v povezavi z njim.
Prvi na vasi. in PNV Group si pridržita pravico kateremukoli uporabniku preprečiti ali omejiti dostop do uporabe spletnega portala Prvi na vasi. in storitev, v delu ali celoti, po svoji lastni presoji.

9. Sprememba pravil

Prvi na vasi. in PNV Group si pridržita pravico kadarkoli spremeniti ta ali katerakoli druga pravila v okviru spletnega portala Prvi na vasi. brez obrazložitve.

10. Programska koda spletnega portala Prvi na vasi.

Spletni portal Prvi na vasi. je programiran z uporabo PhP in SQL in je v celoti last Prvi na vasi. in PNV Group

Spletnega portala Prvi na vasi., njegove oblike, aplikacij, storitev, programske kode v celoti ali v posameznih delih, ki so last Prvi na vasi. in PNV Group, NI DOVOLJENO:

 • spreminjati, popravljati, dodajati ali kakorkoli predrugačiti;
 • uporabiti za administracijo, urejanje, dodajanje ali kakršnokoli druga?no urejanje spletnih strani, za katere spletne aplikacije niso bile nameščene s strani Prvi na vasi. in PNV Group;
 • kopirati, tiskati, fotografirati, snemati ali kakorkoli distribuirati oz. razmnoževati;

Vsaka sprememba v kateremkoli delu spletnega portala Prvi na vasi. je možna izključno na podlagi posebnega dovoljenja Prvi na vasi. in PNV Group.

Prvi na vasi. in PNV Group si v primerih, navedenih v tej točki, pridržita pravico kadarkoli preprečiti oz. omejiti dostop in uporabo spletnega portala z aplikacijami in vsebine tudi odstraniti s strežnika brez obrazložitve.

11. Obveščanje o kršitvah

Kot uporabnik spletnega portala Prvi na vasi. ste dolžni vsako krštev teh in drugih pravil objavljenih v okviru spletnega portala Prvi na vasi. takoj sporočiti Prvi na vasi. in PNV Group na elektronski naslov: info@prvinavasi.si

12. Ta pravila predstavljajo pogodbo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Če se izkaže, da kateri del ni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, se ta del ne uporablja. Namesto njega pa se uporabijo zakonite določbe, ki so najbliže namenu neveljavnega dela.

13. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo z ali zaradi uporabe spletnega portala Prvi na vasi. se kot uporabnik strinjate, da se poskuša spor rešiti z medsebojnim dogovorom.

V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


ČE SE Z UPORABO TEH PRAVIL IN POGOJEV NE STRINJATE,
SPLETNEGA PORTALA PRVI NA VASI. IN NJEGOVIH APLIKACIJ NE UPORABLJAJTE.

Prvi na vasi. in PNV Group
2008